“Wilt u in een team werken waar het geven en ontvangen van feedback de norm is? Waar moedige gesprekken actief worden verwelkomd? Waar teamleden elkaar oprecht willen helpen om het beste uit zichzelf te halen?”

“Wilt u werken vanuit uw unieke sterke kanten en putten uit de wijsheid van uw teamleden zodat u niet alleen effectiever, maar ook met meer plezier en tevredenheid kunt werken?”

“Wilt u gemakkelijker samen met uw team een visie en strategie creëren en deze vertalen naar tastbare resultaten?”

Casus over Team Coaching

Johanna: COO van een klein internationaal farmaceutisch bedrijf

Uitdaging

Het managementteam van een klein internationaal farmaceutisch bedrijf stond onder grote druk. De acht executives (Research & Development, Productie, Marketing & Sales, IT, Financiën, Supply Chain, HR, Compliance) waren elf maanden eerder geselecteerd om het bedrijf te leiden, maar de resultaten liepen terug. In plaats van slimmer te werken, werkte iedereen harder én binnen hun eigen afdeling. Er was geen sprake van co-creatie en er werden geen overkoepelende prioriteiten gesteld als team. De teamleider, de COO, realiseerde zich dat zij en het team hulp nodig hadden.

Aanpak

Samen met de COO hield ik een aantal team-sessies. Elke sessie draaide om een specifiek aspect van teambuilding, zoals het ontwikkelen van een teamcultuur, leren co-creëren en het stellen en behalen van gezamenlijke teamdoelen. Tijdens elke sessie werkte het team aan echte, prangende bedrijfsproblemen (budget, reorganisatie, het vergroten van de verkoop). Tegelijkertijd leerden ze elkaar beter kennen door gerichte activiteiten zoals storytelling en feedback.

Effect

Teamleden gaven aan dat zij dankzij dit initiatief meer wederzijds vertrouwen en meer teamgevoel ervoeren. Ook vonden ze het gemakkelijker om feedback te vragen en te geven. Het team was in staat de interne processen opnieuw in te richten, waardoor de marktintroductietijd daalde met 20%. De medewerkersbetrokkenheidsscores stegen met 0,9 punten.