“Wilt u meer inzicht krijgen in de manier waarop u anderen beïnvloedt, zodat u een effectievere leider kunt worden?”

“Wilt u dat uw team meer inzet en betrokkenheid toont voor uw voorstellen, in plaats van continu tegen uw ideeën in te gaan en de besluitvorming te vertragen?”

“Wilt u graag dieper ingaan op de problemen die in uw hoofd blijven spelen zodat u denk-ruimte vrij kunt maken en u kunt richten op de oplossingen?”

Casus over
Executive Coaching

Victor: CEO van een internationale financiële instelling

Uitdaging

Het halfjaarlijkse evaluatieproces van de Raad van Commissarissen bij een internationale financiële instelling liet duidelijk zien dat de Raad van Bestuur geloofwaardigheid en zichtbaarheid miste binnen de bredere organisatie. Ook de medewerkersbetrokkenheidsscores waren laag. Dit vroeg om een nader onderzoek naar de effectiviteit van de Raad van Bestuur. Daarom liet de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur een 360° feedbackproces ondergaan, te beginnen met de CEO.

Aanpak

Toen de CEO de resultaten onder ogen kreeg, was hij geschokt te zien dat – ook al beschouwden medewerkers hem over het algemeen als een inspirerende en visionaire leider – zij hem niet betrouwbaar, warm of gemakkelijk te benaderen vonden. Victor had nooit eerder zulke feedback gekregen en besefte dat hij verschillende blinde vlekken had. Ik hielp hem de stap te maken van verontwaardiging over de resultaten van de 360° naar de leermodus door middel van een oplossingsgerichte aanpak. Hierdoor konden we kijken naar het ‘hier en nu’ en de mogelijkheden tot verbetering van zijn leiderschapsgedrag in de toekomst. Hij begon zijn collega’s aan te moedigen om hem één op één feedback te geven over zijn stijl van leidinggeven. Daarnaast begon hij een dagboek bij te houden om te reflecteren op zijn dagelijkse interacties met anderen.

Effect

Na acht maanden coachingsessies waren de individuele scores op het gebied van leidinggeven gestegen van 5,6 naar 6,7 op basis van het meest recente medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. Victor vergrootte zijn invloed binnen de Raad van Bestuur niet alleen door zich te richten op de inhoud en het proces, maar ook op de samenwerking (het klimaat). Hierdoor is er minder controle nodig, wordt er beter gedelegeerd en is er meer ruimte voor creativiteit en innovatie – vooral vanuit de lagere niveaus van de organisatie. De CEO is veel zichtbaarder geworden voor de medewerkers door de introductie van een maandelijkse ‘op de koffie bij ….’. Het belangrijkste: Victor is een mensgerichtere en inspirerende leider geworden – en hij vindt het geweldig.